LEGO Zbierka

Sbierate LEGO stavebnice alebo minifigúrky a chcete si v nich urobiť poriadok alebo zistiť ich hodnotu? Skúste pridať vaše LEGO stavebnice a minifigúrky do zbierky na Briky, nielenže o nich získate podrobný prehľad a detailné informácie, ale tiež získate informácie o aktuálnej cene vašich LEGO stavebníc a minifigúrok.
LEGO Zbierka
Evidujte sady aj minifigúrky
Do kolekcie môžete pridať nielen stavebnice, ale aj všetky minifigúrky, ktoré vlastníte. Okrem toho si ku každej stavebnici alebo minifigúrke môžete doplniť informácie o stave, umiestnení, nákupnej cene a ďalších parametroch.
Ocenenie kolekcie
Briky automaticky každý deň prepočítava hodnotu vašej kolekcie podľa aktuálnych predajov v Českej a Slovenskej republike aj zahraničí. Urobíte si tak veľmi rýchlo prehľad o tom, či hodnota vašej kolekcie rastie.
Sdílenie kolekcie i zoznamu prianí
Okrem zbierky si môžete na Briky evidovať aj zoznam prianí. Na jedno kliknutie potom môžete svoju kolekciu alebo zoznam prianí poslať rodine alebo priateľom, aby vedeli, čím vám budúcim darčekom urobia najväčšiu radosť alebo sa len pochváliť.